2020-12-12 12:00 #0 av: Pyttelite

Grönt kulturarv®

Har du sett märket Grönt kulturarv® där du handlar dina växter?

Det hela började med det nationella programmet POM (Programmet för odlad mångfald) vars syfte har varit att inventera, bevara och utnyttja våra kulturväxter.

  • arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag – med väl dokumenterad historia.
  • i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.